Presentation av vårt parti

Vår organisation

Du som läser detta har förhoppningsvis tänkt tanken att bli medlem i Kommunistiska Partiet. Du är hjärtligt välkommen. Här ska vi kort förklara hur vårt parti är uppbyggt.

Kommunistiska Partiet är organiserat i lokala partiavdelningar över hela landet. Dessa organiserar det politiska arbetet på orten, ansvarar för politiska studier och de utgör den första instansen för den interna diskussionen i partiet. Partiet har alltså inga individuella medlemmar centralt, utan partiet sammansluter sina organisationer. Medlemskap ansöker man därför om i närmaste partiavdelning.

Avdelningarna väljer ombud till kongressen, som är partiets högsta beslutande organ. Det är kongressen som fattar beslut om partiets program och stadgar och om andra frågor som rör hela partiet i hela Sverige. Partikongressen sammanträder minst en gång vart tredje år.

Kongressen väljer en partistyrelse, som har att verkställa kongressens beslut och som leder partiet mellan kongresserna.

Partiet är organiserat enligt den demokratiska centralismens princip. Först fri diskussion inom partiet. Sedan fattas majoritetsbeslut. Och därefter enighet i handling där medlemmarna, och framförallt de förtroendevalda måste respektera det som majoriteten har beslutat.

Denna demokratiska ordning håller vi stenhårt på. Till skillnad från de flesta andra partier vars ordning urartat till renodlad centralism. Där ledningarna lägger om politiken på egen hand, för att vinna väljare. Och där kongresser och andra formellt beslutande organ förvandlas till rena mediajippon.

Den demokratiska centralismen begär inte att någon skall ändra uppfattning för att han eller hon har fått stryk i en diskussion. En uppfattning ändrar man bara om man blir övertygad om man har fel. Däremot begär vi att alla medlemmar skall respektera fattade beslut och att efter bästa förmåga representera dem utåt. För att vi är ett handlingens parti och genom ett gemensamt agerande blir vi starka.

Vi lever som vi lär

Inom Kommunistiska Partiet är karriärister och myglare bannlysta. Vår verksamhet bygger nästan helt på medlemmarnas engagemang, på frivilligt, oavlönat arbete. Partiets anställda har en lön som enligt partistadgan inte får överstiga en genomsnittlig arbetarlön och de har inte rätt till några som helst förmåner utöver de som tillkommer en vanlig LO-medlem. Detta med att politiskt anställda skall leva under samma förhållanden som vanliga arbetare är en principfråga för oss.

Samma princip underkastas våra valda representanter i olika parlamentariska församlingar. De får endast ta ut ersättning för förlorad arbetsinkomst. Alla arvoden och andra typer av ersättningar går oavkortat till partiet.

Vår partilön är lika för alla anställda. Partiordföranden har samma lön som det nyanställda tryckeribiträdet. Det kan synas väl strängt, att gå lite för långt. Men vi tycker det är rimligt. Ett parti som är emot alla klasskillnader och alla ekonomiska orättvisor skall inte upprätthålla några skillnader inom sig. Man skall leva som man lär.

Proletären

Proletären är unik i Sverige som landets enda kommunistiska arbetartidning. Tidningens spalter står öppna för Sveriges arbetare. Det är genom dess tentakler ut på arbetsplatserna som tidningen blir en levande arbetartidning.

Proletären är vårt viktigaste verktyg när det gäller att göra Kommunisterna och vår politik känd. Allt vårt arbete kretsar kring tidningen genom att vi säljer den, skriver i den och läser den. Det är i tidningen den kommunistiska politiken utmejslas i de konkreta frågorna.

Varje vecka ger Proletären nyheter och analys utifrån ett marxistiskt perspektiv. Den är nödvändig för att hänga med i vad som händer i Sverige och världen. I Proletären skrivs det som övriga tidningar tiger om. I dessa högertider måste vänsterrösten stärkas. Stöd Proletären genom att prenumerera på, skriva i och sälja den!

Besök Proletärens webbplats

RKU – vårt ungdomsförbund

Revolutionär Kommunistiska Ungdom är Kommunistiska Partiets ungdomsförbund. RKU har som främsta mål att organisera vänstersinnade skol- och arbetarungdomar i kampen för ett bättre samhälle.

Besök RKU:s webbplats