Nyheter & kommentarer

2020-05-07

Kampen mot marknadshyrorna måste gå hand i hand med krav på att stat och kommun åter tar ansvar för bostadsförsörjningen.

2020-04-28

Trots att vi på årets första maj inte kan samlas fysiskt så måste dagen bli en manifestation mot dåliga villkor i vården, marknadshyror och försämringar i Las. Men också för ett verkligt...

2020-04-22

I coronakrisen har alla partier plötsligt spenderbyxorna på. Men pengarna borde gå till välfärden, inte till storföretagen.

2020-04-20

Ansvariga politiker har länge känt till bristerna i vårdberedskapen. Det framgår om inte annat i en offentlig utredning från 2013. Det är dags att ställa de skyldiga till svars.

2020-04-18

Rädda jobben, inte aktieägarna! Inga gräddfiler i vården – förstatliga privata sjukhus! Ett solidariskt samhälle – bort med kapitalismen! Det är parollerna i årets Röd Front.

2020-04-15

Regeringens föreslagna snabblag om att kunna styra via dekret riskerar att göra det mer acceptabelt att tulla på demokratin. Istället borde de använda sig av Förfogandelagen, för att omedelbart...

2020-04-06

Visst behöver företagen – och därmed jobben – räddas. Men det ska inte göras med våra skattepengar.

2020-04-02

Kommunistiska Partiet fördömer USA:s senaste skamlösa attack på Venezuela och dess folkvalda president Nicolas Maduro.

2020-04-01

Kommunistiska Partiet lanserar ett arbetarprogram för att rädda vården, jobben och samhället.

2020-04-01

Kommunistiska Partiet lanserar ett krisprogram för att möta konsekvenserna av coronavirusets framfart. Elsa-Lena Åström från Kommunisternas partistyrelse berättar mer om programmet.

Sidor