Kommunisterna i kamp för sex timmars dag

2017-02-10

Sverige behöver en generell sänkning av arbetstiden till sex timmar. En arbetstidsförkortning med minst bibehållen lön omvandlar deltids-arbeten till heltid för alla de, främst kvinnor, som tvingats gå ner i arbets- tid. Sextimmarsdagen minskar stressen och utslitningen för alla med arbete och ger möjlighet till jobb och försörjning åt de hundratusentals människor som idag förvägras arbete.

En arbetstidsförkortning ökar möjligheten för både kvinnor och män att hinna med barn, familj, samhällsengagemang och egen utveckling. Dessutom innebär en sänkning av den generella arbetstiden en enorm och välbehövlig överföring av samhällets resurser från de få till de många, från vinster till löner.

Att genomföra sextimmarsdagen beräknas kosta 90 miljarder, en bråkdel av de ökade vinster och förmögenheter som överklassen i vårt land har samlat på hög de gångna årtiondena. I ett Sverige med en produktivitet som har mer än tiodubblats sedan den nuvarande åtta-timmarsdagen infördes 1919 borde sex timmars arbetsdag inte ens vara en kontroversiell fråga. Endast den som sätter storföretagens och de rikas väl före folkets kan vara emot en arbetstidsförkortning.

I varje kommun och varje landsting/region bör de arbetsplatser med störst behov av en arbetstidssänkning ta första steget. De arbetsplatser där de anställda tillkämpat sig sex timmars arbetsdag blir en seger och en inspiration för alla andra arbetare.

Kraften för att driva igenom dessa förbättringar finns framför allt ute på arbetsplatserna. Förbättringar kommer inte som gåvor uppifrån, utan kan bara vinnas genom en rörelse underifrån. Kommunistiska Partiet har sedan årtionden arbetat för en sex timmars dag. Genom bland annat medborgarförslag, namninsamlingar, skuggmotioner och spridande av flygblad utanför arbetsplatser och på gator och torg intensifierar vi nu kampen för en arbetstidsförkortning.

Hjälp till att sprida flygblad och affischer - beställ genom att mejla info@kommunisterna.org eller ring 031-122631!