K i Lysekil: "Kommunal bojkott av israeliska varor"

Yngve Berlin, Kommunistiska Partiet, kräver en kommunal bojkott av israeliska varor i Lysekil
Yngve Berlin, Kommunistiska Partiet, kräver en kommunal bojkott av israeliska varor i Lysekil

Kommunistiska Partiet i Lysekil motionerar nu i kommunfullmäktige om en kommunal bojkott av israeliska varor. Läs hela motionen här.

2014-08-13

Motion om kommunal bojkott av Israeliska varor
I det ögonblick denna motion skrivs har över 1800 palestinier dödats i Gaza, de flesta civila och många hundra av dem barn. Tusental och åter tusental har skadats och traumatiserats.

Brutaliteten i Israels attacker är nästan obegriplig för civiliserade människor. Men att tro att det är militära misstag när barn prickskjuts till döds, när flyende palestinier skjuts i ryggen, när skolor krossas i raketattacker och elever lemlästats eller när el och vattenförsörjning slås ut, är att blunda för fakta.

Det är en medveten krigföring med syfte att förlama det civila Palestinska samhället. Det är ett förintelsekrig som bara kan pågå genom att världssamfundet vägrar att agera. Denna brutalitet skapar inte bara ett ofantligt mänskligt lidande, förkrossade föräldrar och barn, den skapar också en ny generation av desperata människor utan hopp och framtidstro.

I en direkt intervju i fredagens Studio Ett förklarade en svensktalande kvinna i Tel Aviv, att skillnaden mellan Israeler och palestinier är att ”Israel ställer upp för sina medborgare och ser inte så lätt på döden som de på den andra sidan”. En Palestinsk mor, far eller anhöriga till någon av de 1800 som dödats av israelisk militär känner inte samma sorg som en Israelisk mor, far eller anhörig menade den intervjuade kvinnan. Det är ren och vedervärdig rasism. Hon är tyvärr inte ensam utan snarare ger hon yttryck för den Israeliska statens syn på palestinierna.

Förtryck föder motstånd, även om det sker i ett förtvivlat underläge så är det ett förtryckt och ockuperat folks rättighet att göra motstånd. Det blir ingen fred förrän palestinierna får rätt till sitt eget land och våld och förnedring upphör.

Med den rasistiska inställningen att Palestinier inte hyser samma känslor för livet och döden som Israeler hjälper inget mindre är fysiska/materiella åtgärder från omvärlden för att få stopp på mördandet och den permanenta förnedringen.

Israel måste tvingas att följa FN:s resolutioner och beslut, som kräver att Israel drar sig tillbaka från allt territorium som ockuperades i kriget 1967, som kräver att alla israeliska bosättningar på ockuperad mark upplöses, att apartheidmuren rivs och som garanterar palestinska flyktingar rätten att återvända till det land som Israel berövat dem.

Vad kan en liten kommuns folkvalda göra för insats i denna gigantiska fredsuppgift? Den som tiger är medskyldig och som politiskt vald ledning för en kommun är det ett minimum att vi agerar genom att inte befatta oss med varor från Israel.

Vi kan precis som vi gjorde med Sydafrikanska varor under apartheidregimen! Vi kan besluta om bojkott.

Kommunistiska Partiet föreslår härmed att;

Konkret yrkande:
Lysekils kommunfullmäktige beslutar om en kommunal bojkott av Israeliska varor. Det vill säga att vi reviderar vår ” Policy för inköp och upphandling”. Antagen i Kommunfullmäktige den 24 feb 2011 och skriver in att vi inte skall befatta oss med varor av Israeliskt ursprung. Frukter, grönsaker, juicer, dataprogram och andra varor med Israeliskt ursprung måste strykas från de kommunala inköpslistorna.

Det är en moraliskt och politiskt viktig fråga att skolor, äldreboende, barnomsorg och annan kommunal verksamhet inte befattar sig med varor som är besudlade med ett ockuperat folks blod. Tidigare krav på kommunal bojkott av Israeliska varor har avvisats med juridiska spetsfundigheter och att utrikespolitiska beslut måste tas av regeringen.

Vi menar att det handlar om politisk vilja och att vår inköpspolicy inte kan vara så inskränkt att ”miljö och kvalitetskrav” beaktas men gynnande av folkmord negligeras.

Kommunistiska Partiet
den 5 augusti 2014
Yngve Berlin