Stöd callcenterstrejken i Fränsta

Callcenterstrejken på företaget Focus CRS i Fränsta i Ånge kommun är nu inne på sin fjärde vecka. Företaget vägrar fortfarande att teckna kollektivavtal och hotar nu med att lägga ner verksamheten hellre än att teckna avtal.

2013-04-15

Samtidigt fortsätter flera anställda, även medlemmar i Unionen, att agera strejkbrytare och stämningen är delvis spänd när majoritetens solidariska kamp öppet ställs mot vissa individers individualism.

I fredags besökte en delegation från Kommunistiska Partiet och RKU i Ånge de strejkande. De fick några exemplar av senaste Proletären där det fanns en artikel om strejken, och vi fick information om den senaste händelseutvecklingen.

Tidigare på dagen höll Unionen hållit ett informationsmöte med anledning av konflikten. Under mötet, där bland andra riksdagsmannen Ingemar Nilsson (S) från Sundsvall deltog, kom ett pressmeddelande där företaget offentliggör att man avser lägga ner verksamheten.

Företaget påstår att majoriteten av de fackanslutna skulle vara emot att teckna kollektivavtal, men det är lögn, säger en av de strejkande. De dribblar med siffrorna. Två medlemmar i Unionen, som agerat strejkbrytare blir av allt att döma uteslutna ur facket.

– Även om företaget lägger ner och vi förlorar våra arbeten, ser vi vår kamp som en seger, säger de strejkande. Vi har visat att vi inte finner oss i vad som helst. Ett företag med en sund affärsidé behöver inte basera sin verksamhet på statligt ekonomiskt stöd. (Focus CRS AB beviljades vid starten en dryg miljon i etableringsstöd av Länsstyrelsen.) Ett sunt företag betalar inte heller skitlöner till sina anställda.

– De gör helt rätt, när de vägrar gå med på att bli hänsynslöst behandlade av ett företag som försöker utnyttja deras situation i en glesbygd med hög arbetslöshet, menar Kommunistiska Partiet i Ånge.

Det har även inkommit stöduttalanden från runt om i landet till strejken.
kollektivavtal.

– Kampen är viktig, principiellt, och en inspiration, skriver Kommunistiska Partiet i Karlstad i sitt stöduttalande.

Karlstadsavdelningen bedriver själva ett arbetsplatsarbete riktat till ett stort call center i Karlstad.

– Kommunistiska Partiet, Karlstad ställer sig helt och fullt bakom de strejkande och är med de i kampen för rätten till ett kollektiv avtal och drägligare lön, avslutas stöduttalandet från Karlstad.

Även från Volvo i Göteborg kommer det ett stöduttalande. Det är Kommunistiska Partiets partiförening på Torslandafabriken och Tuvefabriken.

– När arbetsgivarna ställer arbetare mot arbetare är det svårt att vara principiell. Det är lätt att vika sig för deras godtycke och endast se till det egna. Det är därför er strejk är så viktig och beundransvärd. Ni agerar gemensamt för rätten till värdiga arbetsvillkor men även för alla Sveriges arbetares rätt till kollektivavtal. Er kamp stärker oss arbetare på Volvo i vår kamp. Håll ut och visa Peak Partners att rätten till kollektivavtal inte är förhandlingsbar.

Strejken i Fränsta är liten men viktig och företaget Focus CRS verkar inte sky några medel för att förhindra arbetarnas rätt till kollektivavtal. De strejkande i Fränsta måste få veta att de har många bakom sig runt om i landet, för vi har inget annat än vår solidaritet att förlita oss på.