Dags för en rejäl arbetstidsförkortning

Stig Berlin, kommunalare och ledamot i Kommunistiska Partiets partistyrelse berättar om sina erfarenheter från at ta kamp för 6 timmars arbetsdag inom Kommunal.

2012-12-12

Sedan ett halvår tillbaka så sitter jag med i fackföreningen Kommunals styrelse i Lysekil och blev också representant för Lysekil på avdelning Västs representantskap.

Jag saknade debatterna om viktiga frågor för oss kommunalare så jag skrev några motioner till kongressen som skulle diskuteras först i sektionen i Lysekil och sedan på avdelning Väst. Det blev bra diskussioner på sektionsmötet där alla motioner tillstyrktes för att sedan skickas vidare.

Vi fick sedan alla motioner tillstyrkta av avdelningsstyrelsen utom den viktigaste som handlade om ”kortare arbetstid” (som publiceras här intill).

På ett ganska välbesökt medlemsmöte i Lysekil veckan innan representanskapsmötet dit jag och tre från styrelsen skulle åka så diskuterade vi åter motionerna och alla tyckte att vi skulle ta strid för motionen. När vi kom till avdelningsmötet i Göteborg med över 200 representanter var det naturligtvis skönt att ha en enig sektion i ryggen.

Det blev inte mycket debatt kring motionerna i övrigt innan ”kortare arbetstid” kom upp.

Avdelningsstyrelsen hade enligt mig en konstig motivering till sitt avslag.

Kommunals uppfattning är hittills att istället prioritera heltid och parallellt med det sänka arbetstiden är motstridigt. Styrelsen menar också att sänka arbetstiden skulle äta upp hela löneutrymmet.

I mitt första inlägg tog jag upp att styrelsen gjorde det enkelt för sig genom att tala om för oss att det är Kommunals hittillsvarande inställning att inte kräva kortare arbetstid.

”Det är ju avsaknaden av detta krav som gör att det måste tas upp till diskussion.
Jag tycker inte att det finns någon motsättning mellan att kräva kortare arbetstid och att kräva rätt till heltid. Tvärtom.

Idag orkar många av våra medlemmar inte med att arbeta heltid. Det är många som väljer bort heltid för att heltidsmåttet helt enkelt är för högt. Så att sänka heltidsmåttet är ett effektivt sätt att få fler heltidstjänster för våra medlemmar.
Därför förstår jag inte riktigt styrelsens avslagsmotivering att vårt krav skulle vara motstridigt mot heltidskravet.

Att sänka arbetstiden skulle äta upp hela löneutrymmet, säger styrelsen medan vi i vår motion säger att arbetstidsförkortningen inte får ske på bekostnad av löneökningar. Kommunal ligger redan nu under smärtgränsen med alltför många lågavlönade.

För så är det ju. Kommunal ligger ju skamligt lågt i löner samtidigt som arbetsuppgifterna och ansvaret oavbrutet ökar.

Som jag ser det måste vi kräva att våra medlemmar både har en lön man kan leva på och en arbetstid som man orkar med.

Jag tycker att det är dags att sätta ner foten i denna fråga. Vi måste ha både arbetstidsförkortning och löneökningar.

Sedan är det också viktigt i solidaritet med alla som står utanför arbetsmarknaden att vi delar på jobben. För vi vill väl inte ha ett samhälle där några sliter ut sig i förtid medan andra hamnar i arbetslöshet och utanförskap.”

Det blev en lite konstig debatt eftersom styrelsen valde att låta en ombudsman föra dess talan. Ingen från styrelsen gick upp i talarstolen för att försvara sin inställning trots att flera talare var uppe och tillstyrkte motionen.

Ett ganska fegt agerande tyckte jag och frågade om ingen i styrelsen hade några åsikter.

Ombudsmannen höll lite tafatt fast vid att man prioriterade löner istället för arbetstidsförkortning, något jag har svårt att se efter de senaste avtalen.
Men i mitt andra inlägg tyckte jag att man väl skulle kunna göra två saker samtidigt. Efter en längre debatt där ombudsmannen fick försvara sig mot flera medlemsinlägg så blev det omröstning.

Oftast blir ju resultatet att styrelsens förslag vinner men denna gång blev det riktigt spännande och efter två voteringar så hade vår motion om ”kortare arbetstid” blivit tillstyrkt med siffrorna 94 för motionen och 93 emot.

Nu har jag inga större förväntningar att det gör någon skillnad på kongressen, då de flesta kongressombuden verkade rösta emot motionen.

Men bara det att fått igång debatten igen i denna viktiga fråga känns riktigt bra.